O firme

Spoločnosť Topper sa zaoberá zhotovovaním priemyselných betónových podláh a tenkovrstvých nášľapných vrstiev od roku 1995. Súčasný majiteľ a konateľ firmy TOPPER, s.r.o. Banská Bystrica, Miroslav Jenčík, začal s realizáciou priemyselných podláh dňa 08.05.1995 ako živnostník, pod obchodným menom Miroslav Jenčík – Pancierové podlahy. Vzhľadom na stále sa rozširujúce aktivity v oblasti realizácie priemyselných podlách bolo prirodzené, že došlo k transformácii zo živnosti na spol. s.r.o.

Na priemyselné podlahy sú vo všeobecnosti kladené vysoké nároky. Je však nutné prihliadať na špecifiká podľa typu a charakteru prevádzky. Máme bohaté praktické skúsenosti s realizáciou podláh v najrôznejšich prevádzkach.  Inštalovali sme podlahy v skladových a výrobných halách s rôznou povahou prevádzky napr. strojárenskou, farmaceutickou, potravinárskou, elektrochemickou a inou, vonkajšími pojazdnými plochami, prístupovými komunikáciami a taktiež s bezšpárovými podlahami.

Kapacita dennej pokládky betónových podláh je max 2500 m2, tenkovrstvých cca 1000 m2.