Renovácia a čistenie betónových podláh

 • Renovácia starej betónovej vsypovej podlahy sa prevádza celoplošným strojným brúsením s použitím diamantových segmentov.
 • Prostredníctvom tohto procesu, sa pôvodná vrchná vrstva, ktorá je znehodnotená zbrúsi po úroveň zdravej súdržnej vrstvy, ktorá sa stáva 8x silnejšia a odolnejšia ako pôvodná podlaha. 
 • Technológiou renovácie podlahy dosiahneme, že už trvale sa na podlahe nebudú vyskytovať  stopy po gumených pneumatikách od VZV.
 • Práce sú vykonávané s minimálnym hlukom a minimálnym narušením prevádzky na pracovisku. Vaše bežné denné úlohy nemusia byť prerušené. 
 • Údržba podlahy je jednoduchá a šetrná k životnému prostrediu. Nie sú potrebné žiadne chemické prostriedky, alebo leštidlá. Údržba sa vykonáva pomocou špeciálne vyvinutých padov s použitím len čistej vody v podlahovom umývacom automate stroja - výrazná úspora prevádzkovacích nákladov. 

 

Výhody renovácie
 • Rýchlosť prevedenia prác, bezprašnosť a jednoduchá údržba podlahy
 • Ekologické riešenie, minimum použitých chemikálií
 • Výsledný povrch nie je klzký
 • Lesklý charakter lešteného povrchu spôsobuje, že svetlo sa intenzívnejšie odráža do priestoru, čím sa znížujú náklady na osvetlenie priestoru
 • Vrchná podlahová vrstva sa zjednotí v nivelite, čo je priaznivé pre pojazd VZV vozíkov a vedie k zníženiu vibrácií
 • Nepridávajú sa žiadne ďalšie vrstvy materiálu, podlaha sa v budúcnosti neodlúpne
Nevýhody:
 • Existuje priestorové obmedzenie brúsenia v miestach s trvalým výskytom kovových častí, trňov. 
 • Vzhľadom k tomu, že odstraňujeme vrchné vrstvy betónovej zmesi, sú všetky zložky betónu viditeľné. To znamená, že ich rozloženie, koncentrácia v jednotlivých miestach aj nerovnomerné rozloženie agregátov sú viditeľné, a preto je lokálne nerovnomerný obraz v hmote - v ploche.